Tuesday, 18 November 2014

Start BIZ in Ceintuurbaan

De Ceintuurbaan is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden voor het instellen van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in de straat.

Een BIZ is een afgebakend ge-bied waarin ondernemers samenwerken aan de verbetering van hun winkelgebied. De gemeente heft hiertoe jaarlijks een bedrag. De opbrengst hiervan keert zij als subsidie uit aan de ondernemersvereniging. Dit geeft de ondernemers in het gebied de mogelijkheid om sa- men te investeren in zaken als leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling van het gebied. De gemeente doet zo’ n heffing op verzoek van de ondernemers en pas als bij een draagvlakmeting een grote meerderheid van de ondernemers voor de heffing heeft gestemd.

Samen met de ondernemers is er een activiteitenplan ontwikkeld.