Stagestraat

De Stagestraat® biedt jou en collega-ondernemers werkzoekenden ‘met een achterstand tot de arbeidsmarkt’ werkervaringsplaatsen. De Stagestraat® gaat uit van de kracht van samenwerking. Jij maakt gebruik van ‘extra handjes en kennis’ in jouw onderneming en je versterkt de leefbaarheid van de buurt. Werkzoekenden maken kennis met verschillende bedrijven en soorten werk, en vergroten hun kansen op werk. De gemeente creëert kansen voor inwoners zonder werk en versterkt de lokale economie.

De Stagestraat® is bedoeld voor:

– ondernemers die tijd, zin en ruimte hebben om stagiairs goed te begeleiden en wegwijs te maken in het bedrijf, en op te leiden voor hun taken
– ondernemers die behoefte hebben aan flexibele, tijdelijke, extra arbeidscapaciteit
– ondernemers die behoefte hebben aan een ‘frisse wind’ en extra/nieuwe kennis in huis
– ondernemers die concreet en persoonlijk, samen met collega ondernemers uit hun winkelgebied, invulling willen geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen
– ondernemers die niet van bureaucratische rompslomp houden

Voor meer informatie, neem contact op met onze straatmanager John Bardoel (j.bardoel@seinpost.com), of kijk op www.stagestraat.nl/stagestraatdepijp

stagestraat