Wednesday, 12 November 2014

Informatieavond nadeelcompensatie

Door de opknap van de Ceintuurbrug ondervinden de ondernemers op de Ceintuurbaan de nodige hinder, met soms dalende omzetten als gevolg. Daarom heeft de Ondernemersvereniging Ceintuurbaan een inventarisatie gemaakt van de ideeën die er zijn bij ondernemers om het functioneren van de Ceintuurbaan de komende periode te versterken.

Deze ideeën en reeds gestarte initiatieven door ondernemers/de Ondernemersvereniging zijn vervat in een soort actieplan dat 15 oktober op de Ceintuurbaan is verspreid. De Ondernemersvereniging heeft het stadsdeel verzocht om op korte termijn in overleg te gaan over de uitvoering van dit plan en eventuele tegemoetkomingen door het stadsdeel.

We willen je hierbij graag uitnodigen om op vrijdagavond 14 november een drankje te komen drinken en eventueel gedachten uit te wisselen over het actieplan en andere zaken die jij belangrijk vindt.

De borrel zal voorafgegaan worden door een algemene introductie door het Schadeloket van de gemeente Amsterdam over de nadeelcompensatieregeling. Let op! We willen benadrukken dat het deze avond om een algemeen verhaal gaat. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden die de regeling op individueel niveau biedt, kun je na afloop een afspraak maken  voor een persoonlijk gesprek op een nader te bepalen tijdstip.

Graag horen we jouw ideeën en uiteraard vinden we het ook gewoon gezellig als je naar de borrel komt! Aanmelden kan door voor woensdag 12 november een e-mail te sturen naar secretariaat@ceintuurbaanamsterdam.nl. De locatie volgt nog (we staan open voor suggesties!).