Sunday, 30 October 2016

Werkzaamheden Rode Loper

UPDATE 29-10: Vanaf 6 juni 2016 vinden er diverse werkzaamheden plaats rondom het kruispunt Ferdinand Bol / Ceintuurbaan. Hieronder de informatiebrieven die hierover zijn verspreid: