Thursday, 29 December 2016

Schone Pijp

logo-schone-pijpSamen werken aan een Schone Pijp
– Wat is er gebeurd sinds september 2016? (update december 2016)

I.v.m. het afvalprobleem in De Pijp hebben ondernemers en bewoners dit jaar de handen ineen geslagen en samen ‘Actieplan De Schone Pijp’ opgesteld. Dit werd gecoördineerd door Wijkcentrum De Pijp en in nauw overleg met het stadsdeel gedaan. Dit actieplan is in september door Bert van den Ende (Voorzitter BIZ Albert Cuyp) overhandigd aan wethouder Abdeluheb Choho en bestuurder Paul Slettenhaar. Maar wat is er sindsdien eigenlijk gebeurd?

Werkgroep
De werkgroep die zich heeft beziggehouden met het opstellen van het Actieplan heeft zeker niet stil gezeten. Veel enthousiaste mensen zijn aangeschoven bij meerdere overleggen: mensen die graag – vaak in hun vrije tijd – hun handen uit de mouwen willen steken en tot concrete acties willen komen. Dit betreft zowel ondernemers, bewoners als mensen van het stadsdeel.

De uitdaging hierbij zit hem in het feit dat het afvalprobleem een ‘kip en het ei’ verhaal betreft (handhaving versus gedrag vervuiler) en er veel verschillende partijen bij betrokken zijn (o.a. bewoners, Air B&B verhuurders, ondernemers, stadsdeel). Samenwerking en gedragsverandering In de werkgroep is/wordt nagedacht over een goede manier om samen het afvalprobleem aan te pakken. Beheer van de openbare ruimte en afvalinzameling zijn uiteraard de taak van het stadsdeel en het schoonhouden van de omgeving begint bij een goede organisatie van de inzameling, het informeren daarover en het handhaven daarna. Dat neemt niet weg dat bewoners, ondernemers en bezoekers ook de hand in eigen boezem moeten steken en een bijdrage moeten leveren: er zal een gedragsverandering moeten plaatsvinden.

De uitdaging is uiteraard om daar een goed plan voor te maken en daar wordt druk aan gewerkt! Flyer Om in ieder geval op korte termijn concreet iets te weeg te kunnen brengen is besloten om een eigen flyer te ontwerpen om mensen daarmee op een positieve en persoonlijke manier op te roepen een bijdrage te leveren aan een schone buurt. Er wordt momenteel aan een flyer gewerkt voor bezoekers en bewoners, en een flyer specifiek voor ondernemers.

Doel is om deze in januari 2017 klaar te hebben en uit te kunnen delen.

Communicatieplan
Omdat alleen het uitdelen van een flyer te weinig effect zal hebben wordt tevens een communicatieplan opgesteld, met als doel uiteraard om zoveel mogelijk mensen te bereiken (flyer, social media, promotiefilmpje etc.). Daarom zijn de diverse communicatiekanalen in De Pijp in kaart gebracht, zodat het optimale aantal mensen bereikt kan worden. Denk aan mailinglijsten, verschillende Facebookgroepen en websites. Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor de website www.HalloDePijp.nl, waarop met regelmaat updates zullen worden geplaatst.

Hotspot aanpak
Nog een concrete actie is dat er momenteel via werkgroepjes wordt gewerkt aan verschillende ‘hotspots’: plekken in De Pijp waar afval in meer dan gemiddelde mate een probleem is. Deze hotspots zijn via een bewonersenquête die door het stadsdeel is uitgevoerd naar voren gekomen. Omdat elke hotspot door de ligging/omgeving een andere aanpak behoeft zijn samen met het stadsdeel per hotspot werkgroepjes opgericht van enthousiaste buurtbewoners en/of ondernemers die graag een bijdrage willen leveren aan het oplossen van de problemen. Samen wordt gekeken naar een doelgerichte aanpak. Dit kan zijn door bijvoorbeeld de indeling van de straat te wijzigen en mensen actief aan te spreken op hun gedrag.

Collectieve afvalinzameling ondernemers
Na een inventarisatie door studenten van de Hogeschool in Amsterdam in opdracht van Stadsdeel Zuid is gebleken dat er maar liefst 13 verschillende bedrijfsafvalinzamelaars actief zijn in De Pijp. Samen met ondernemers wordt gekeken of dit anders kan en of er de mogelijkheid bestaat om tot een (meer) collectieve afvalinzameling te komen. Daarnaast wordt via de ondernemersverenigingen in De Pijp gekeken naar een goede manier om ondernemers aan te spreken op het schoonhouden van hun eigen stoep (o.a. via de eerder genoemde flyer).

Twee extra schoonmakers
Naast de reguliere schoonmaakdienst zijn er in De Pijp twee extra schoonmakers ingezet. Doel is dat zij in direct persoonlijk contact staan met bewoners en ondernemers en de ‘ogen en oren’ zijn van de straat. Ze zijn met regelmaat aanwezig in Wijkcentrum De Pijp als er spreekuren zijn, om ook via deze weg in contact te komen met bewoners. Er wordt nagedacht over een pakkende naam voor de schoonmakers en het extra herkenbaar maken van deze mensen door speciale werkkleding.

Kortom, er wordt samen hard gewerkt om van De Pijp weer een mooie en vooral schone wijk te maken!

Blijf op de hoogte
Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen m.b.t. De Schone Pijp , meld je dan aan op de website www.HalloDePijp.nl

Foto: Maarten Wesselink