Wednesday, 1 March 2017

Opschoondag

Zaterdag 25 maart zal de Landelijke Opschoondag weer plaatsvinden. Natuurlijk doet Amsterdam mee en zeker ook De Pijp in het kader van De Schone Pijp campagne!

Aanmelden kan via https://www.amsterdam.nl/opschoondag/

Je kunt je straat, buurtje, plein of desnoods heel park aanmelden. Dus een actie om samen met je buren de boel schoon, knap en gezellig te maken. Als je dit invult op de site, neemt Ruben van het stadsdeel contact met je op, om te vragen wat en hoeveel van alles je nodig hebt. Bezems, Schone Pijp vuilniszakken, handschoenen, etc etc.

Je kunt ook jezelf aanmelden, waarbij je dus aangeeft dat je het leuk vind om aan te haken bij een actie. Ook dan neemt Ruben contact met je op om te kijken bij welke locatie en met welke actie je mee wilt doen.

Alle spullen kunnen bij je thuis afgeleverd worden, maar je kunt ook aangeven dat je het op zaterdag 25 maart ophaalt bij het Wijkcentrum (Gerard Doustraat 133). Tussen 11.00-13.00 uur kan daar van alles opgehaald worden (natuurlijk staat ook de koffie dan klaar). Ook kunnen mensen die zich nog nergens voor aangemeld hebben dan zien waar mensen bezig zijn/gaan en bij welke actie ze mee willen doen.

Vanuit de gemeente zal een veegwagen en een wagen met hoge drukspuit door de Pijp rijden, waarbij de kids natuurlijk een rondje mogen mee rijden en waarbij de mannen van de gemeente hun steun aanbieden op de plekken waar de buurt aan de slag is.

opschoondag

Foto’s: Lex Banning