Monday, 9 January 2017

Hotspotaanpak afval

2016-logo-schone-pijpfinalOp 10 januari 2017 wordt als onderdeel van het plan De Schone Pijp een hotspotavond georganiseerd voor de hoek Sarphatipark/Ceintuurbaan (naast café Sarphaat). Want dit is één van de zogenaamde afval ‘hotspots’ in de Pijp. Bij deze een oproep aan iedereen die mee wil en kan denken/helpen aan oplossingen voor deze hotspot.

Allereerst gaan we intensief aan de slag met het Interventiekompas. Met het Interventiekompas breng je in kaart wat de motieven of redenen zijn van je doelgroep om regels na te leven of te overtreden en maak je een inschatting van het aantal mensen in je doelgroep, dat de regels vanwege bepaalde motieven naleeft dan wel overtreedt. Als je de motieven in kaart hebt gebracht, kom je een ideeënwereld binnen. In de ideeënwereld krijg je een op jouw situatie toegesneden advies. Je krijgt te zien welke gedragsmechanismen mogelijk een rol spelen in jouw situatie en je krijgt inspirerende praktijkvoorbeelden om via deze gedragsmechanismen de naleving te verhogen.

Door in een sessie van drie uur samen met de doelgroep naar verschillende belemmeringen, (on)mogelijkheden en gedragingen te kijken geeft het kompas uiteindelijk een richting aan. In deze richting kan vervolgens een interventie gezocht worden.

Voor een uitgebreide uitleg verwijs ik u door naar:
http://duwtje.com/review-interventiekompas/

Tijdens de sessie wordt er voor eten en drinken gezorgd.
Wilt u laten weten of u komt via Ruben van der Hulst, Gemeente Amsterdam (r.hulst@amsterdam.nl)