Friday, 20 February 2015

Buurttop De Pijp

Waar zou jij het geld van de gemeente aan besteden in de Pijp? Wat vind jij belangrijk voor jouw buurt? Op zaterdag 7 maart 2015 is het woord aan de bewoners en ondernemers van de Pijp. Dan vindt namelijk de grote Buurttop plaats: 250 bewoners en ondernemers praten aan verschillende tafels over de kansen, knelpunten en prioriteiten in de Pijp. Deelnemers worden via loting onder de inzenders van de vragenlijsten uitgenodigd voor de Buurttop. Ambtenaren en politici nemen ook deel aan de gesprekken. Door met elkaar in gesprek te gaan, leveren bewoners en ondernemers gezamenlijke standpunten aan voor de gebiedsagenda de Pijp 2016.

Voor meer informatie, kijk op www.G250buurttopDePijp.nl