Wednesday, 14 September 2016

Actieplan Schone Pijp

Ondernemers en bewoners hebben samen Actieplan De Schone Pijp opgesteld, gecoördineerd door Wijkcentrum De Pijp en in nauw overleg met het Stadsdeel.

Het actieplan is vrijdag 9 september door Bert van den Ende (Voorzitter BIZ Albert Cuyp) overhandigd aan wethouder Choho en bestuurder Paul Slettenhaar. Uiteraard hopen we dat dit op korte termijn tot een schonere Pijp leidt.

Klik hier voor het Actieplan.

Foto: Maarten Wesselink