Geschiedenis

Aanleg en ligging

Eind 19de eeuw werd door de nieuwe wijken aan de zuid- en westkant van de Amsterdamse Singelgracht een “ceintuurweg” oftewel ringweg aangelegd. Het gedeelte tussen de Amstel en de Boerenwetering in de wijk De Pijp werd in 1881 de Ceintuurbaan genoemd en het gedeelte dat langs het Sarphatipark ligt kreeg in 1892 de naam van dat park. Sindsdien bestaat de Ceintuurbaan in feite uit twee gescheiden delen, maar als verkeersweg wordt met “Ceintuurbaan” meestal beide delen en het tussenliggende vroegere deel langs het park bedoeld. De straat loopt van oost naar west en de belangrijkste kruisingen zijn die met de Amsteldijk, de Van Woustraat en de Ferdinand Bolstraat. Aan de westkant van de Boerenwetering gaat de Ceintuurbaan over in de Roelof Hartstraat, die weer overgaat in achtereenvolgens de Van Baerlestraat, Eerste Constantijn Huygensstraat, Bilderdijkstraat en de Frederik Hendrikstraat. Deze straten samen vormen de bovengenoemde “ceintuurweg”, gedeelten waarvan (zoals het viaduct over het Vondelpark) echter pas tientallen jaren na het begin van de 20ste eeuw werden voltooid.

Winkels

Als winkelstraat was in eerste instantie vooral het gedeelte tussen Sarphatipark (c.q. Tweede Van der Helststraat) en Ferdinand Bolstraat van belang. Alleen in dit deel van de Ceintuurbaan trof men vrijwel aaneengesloten winkelpanden aan, hier en daar afgewisseld met andere voorzieningen (voornamelijk horeca). Aan de noordzijde ontstond hier in de jaren ’90 een concentratie aan computerwinkels, waardoor de straat een hele tijd de “computerstraat” van Amsterdam werd genoemd. Inmiddels is de Ceintuurbaan volop in ontwikkeling en een trekpleister voor nieuwe (vooral jonge) ondernemers.

Herinrichting

De 90 jaar oude Ceintuurbrug en de Ceintuurbaan vormen een drukke verkeersroute en vanwege het intensieve gebruik was groot onderhoud nodig. Daarom is tussen augustus 2014 en maart 2016 door Stadsdeel Zuid samen met Dienst Metro en de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer gewerkt aan de vernieuwing van de Ceintuurbrug en het aansluitende gedeelte van de Ceintuurbaan.

Sinds 16 oktober 2015 is de Ceintuurbrug weer open. De brug is verbreed en de historische elementen van de brug zijn gerestaureerd zodat het aanzicht hetzelfde is als voorheen. Aan beide zijden van de Ceintuurbaan is inmiddels een vrij liggend fietspad gecreëerd en zijn de voetpaden duidelijker gescheiden van het fietspad.

Om de doorstroming van de tram te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten, worden auto’s en trams nu van elkaar gescheiden door een verhoogde trambaan. De rijweg is breder geworden, zodat er voldoende ruimte is tussen de trambaan en de parkeerstroken. Het aantal fietsparkeerplaatsen is uitgebreid en zijn voornamelijk te vinden tussen de bomen in de parkeerstrook. De gekapte of verplante bomen zijn vervangen.